0

Ir tukšs

Kategorijas Kontaktinformācija Garantija Konfidencialitāte Atgriešana Piegāde

Noteikumi un nosacījumi

Konfidencialitātes politikas lietošana

SIA Maksimum.lv konfidencialitātes politika attiecas uz personas datu apstrādi neatkarīgi no , kādā veidā (formā) fiziskā vai juridiskā persona sniedz savus datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumdošanu/uzticēšanos/piekrišanu).


Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: preču/pakalpojumu pirkšanas līguma noslēgšana, preču piegādes veikšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Datu nodošana trešajām personām: nenotiek

Datu saņēmēji: kontrolieris, kontroliera operators un kompetentas (tiesiskās aizsardzības) valsts iestādes, partneri un organizācijas (trešās personas), kas sniedz pakalpojumus, organizācijas, kas veic datu bāzu administrēšanu, mākoņuzglabāšanas pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus,  arī juristu, advokātu, operatoru u.c. d.


Datu pārraide notiek droši, izmantojot aizsargātās programmas un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams tiesību un leģitīmo interešu izpildei SIA Maksimum.lv